Izbornik
Centri izvrsnosti -> Liječenje pretilosti -> Paketi usluga za liječenje pretilosti

Paketi usluga za liječenje pretilosti

Osnovni paket usluga za liječenje pretilosti

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

KKS, SE, CRP, urea, kreatinin, K, Na, Cl, lipidogram (kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi), bilirubin, AST, ALT, LDH, GGT, ALP, amilaza, CK, TSH, fT4, fT3, kortizol, GUK, HbA1c, urati, urin, inzulin, inzulinska rezistencija (HOMA 2 -IR), 25-OH vitamin D

DIJAGNOSTIKA

Denzitometrija cijelog tijela - procjena koštanog statusa i visceralnog masnog tkiva

Denzitometrija koristi dvoenergetske rentgenske zrake i najpreciznije i najpouzdanije definira postotak masti u tijelu, ukupnu težinu masnog tkiva u tijelu, BMI (body mass index), ukupnu mišićnu masu, masu kostiju i gustoću kostiju - sve u jednom mjerenju od 5 minuta.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Pregled specijalista kardiologije - procjena kardiovaskularnog statusa i čimbenika rizika, kompletan kardiološki pregled koji uključuje mjerenje krvnog tlaka, EKG s očitanjem, UZV srca, fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te na indikaciju Holter RR-a

Pregled specijalista endokrinologije - procjena hormonskog i dijabetološkog statusa

Pregled nutricioniste i izrada plana prehrane - uz anamnezu i fizikalni pregled uključuje mjerenje: tjelesne visine (TV), tjelesne težine (TT), indeksa tjelesne mase (ITM), opsega struka, omjera opsega struka i bokova, analizu sastava tijela (bazalni metabolizam, udio masnog tkiva, nemasni dio tijela, kosti, mišićna masa, skeletna mišićna masa, mišići, udio vode, fazni kut, viscelarna masnoća i metabolička dob)

*Dodatno je moguće nadoplatiti za:

POSEBNO OFORMLJEN PAKET VJEŽBI ZA PRETILE (10 DOLAZAKA)  - uključuje aerobni trening uz vježbe snage, balansa i fleksibilnosti

* prilikom rezervacije termina potrebno je napomenuti želite li dogovoriti dodatne usluge.

Prošireni paket usluga za liječenje pretilosti

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

KKS, SE, CRP, urea, kreatinin, K, Na, Cl, lipidogram (kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi), bilirubin, AST, ALT, LDH, GGT, ALP, amilaza, CK, TSH, fT4, fT3, kortizol, GUK, HbA1c, urati, urin, inzulin, inzulinska rezistencija (HOMA 2 -IR), 25-OH vitamin D

DIJAGNOSTIKA

Denzitometrija cijelog tijela - procjena koštanog statusa i visceralnog masnog tkiva

Denzitometrija koristi dvoenergetske rentgenske zrake i najpreciznije i najpouzdanije definira postotak masti u tijelu, ukupnu težinu masnog tkiva u tijelu, BMI (body mass index), ukupnu mišićnu masu, masu kostiju i gustoću kostiju - sve u jednom mjerenju od 5 minuta.

Nutri4All nutrigenetički test

Nutrigenetika je grana genetike koja se bavi vezom između gena i prehrane, a uključuje izradu personaliziranih jelovnika prilagođenih genetičkom profilu pacijenta čime se omogućuje pravovremena prevencija i dijagnostika rizika za razvoj najučestalijih bolesti današnjice. Prema potrebi i preporuci genetičara mogu se analizirati dodatni paneli (npr. kardiometabolički).

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Pregled specijalista kardiologije - procjena kardiovaskularnog statusa i čimbenika rizika, kompletan kardiološki pregled koji uključuje mjerenje krvnog tlaka, EKG s očitanjem, UZV srca, fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te na indikaciju Holter RR-a

Pregled specijalista endokrinologije  - procjena hormonskog i dijabetološkog statusa

Pregled nutricioniste i izrada plana prehrane - uz anamnezu i fizikalni pregled uključuje mjerenje: tjelesne visine (TV), tjelesne težine (TT), indeksa tjelesne mase (ITM), opsega struka, omjera opsega struka i bokova, analizu sastava tijela (bazalni metabolizam, udio masnog tkiva, nemasni dio tijela, kosti, mišićna masa, skeletna mišićna masa, mišići, udio vode, fazni kut, viscelarna masnoća i metabolička dob)

Pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - generalni screening; procjena statusa lokomotornog sustava koji uključuje lumbalno-sakralni dio kralježnice, zdjelicu s kukovima i koljena te određivanje tipa i intenzitet treninga te individualni program tjelovježbe

*Dodatno je moguće nadoplatiti za:

POSEBNO OFORMLJEN PAKET VJEŽBI ZA PRETILE (10 DOLAZAKA) - uključuje aerobni trening uz vježbe snage, balansa i fleksibilnosti

* prilikom rezervacije termina potrebno je napomenuti želite li dogovoriti dodatne usluge.

Premium paket usluga za liječenje pretilosti

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

KKS, SE, CRP, urea, kreatinin, K, Na, Cl, lipidogram (kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi), bilirubin, AST, ALT, LDH, GGT, ALP, amilaza, CK, TSH, fT4, fT3, kortizol, GUK, HbA1c, urati, urin, inzulin, inzulinska rezistencija (HOMA 2 -IR), 25-OH vitamin D

DIJAGNOSTIKA

Denzitometrija cijelog tijela - procjena koštanog statusa i visceralnog masnog tkiva

Denzitometrija koristi dvoenergetske rentgenske zrake i najpreciznije i najpouzdanije definira postotak masti u tijelu, ukupnu težinu masnog tkiva u tijelu, BMI (body mass index), ukupnu mišićnu masu, masu kostiju i gustoću kostiju - sve u jednom mjerenju od 5 minuta.

Nutri4All nutrigenetički test

Nutrigenetika je grana genetike koja se bavi vezom između gena i prehrane, a uključuje izradu personaliziranih jelovnika prilagođenih genetičkom profilu pacijenta čime se omogućuje pravovremena prevencija i dijagnostika rizika za razvoj najučestalijih bolesti današnjice. Prema potrebi i preporuci genetičara mogu se analizirati dodatni paneli (npr. kardiometabolički).

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Pregled specijalista kardiologije - procjena kardiovaskularnog statusa i čimbenika rizika, kompletan kardiološki pregled koji uključuje mjerenje krvnog tlaka, EKG s očitanjem, UZV srca, fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te na indikaciju Holter RR-a

Pregled specijalista endokrinologije - procjena hormonskog i dijabetološkog statusa

Pregled nutricioniste i izrada plana prehrane - uz anamnezu i fizikalni pregled uključuje mjerenje: tjelesne visine (TV), tjelesne težine (TT), indeksa tjelesne mase (ITM), opsega struka, omjera opsega struka i bokova, analizu sastava tijela (bazalni metabolizam, udio masnog tkiva, nemasni dio tijela, kosti, mišićna masa, skeletna mišićna masa, mišići, udio vode, fazni kut, viscelarna masnoća i metabolička dob)

Pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - generalni screening; procjena statusa lokomotornog sustava koji uključuje lumbalno-sakralni dio kralježnice, zdjelicu s kukovima i koljena te određivanje tipa i intenzitet treninga te individualni program tjelovježbe

Savjetovanje sa specijalistom psihijatrije - nakon kliničkog pregleda objektivizira psihosomatski status pacijenta i, ako je potrebno, određuje terapeutski postupak ili medikamentozno liječenje

*Dodatno je moguće nadoplatiti za:

POSEBNO OFORMLJEN PAKET VJEŽBI ZA PRETILE (10 DOLAZAKA) - uključuje aerobni trening uz vježbe snage, balansa i fleksibilnosti

* prilikom rezervacije termina potrebno je napomenuti želite li dogovoriti dodatne usluge.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba