Izbornik
Tim stručnjaka -> Doc.dr.sc. Andrea Skelin

Doc.dr.sc. Andrea Skelin

molekularni biolog, koordinator kliničkih istraživanja

Doc.dr.sc. Andrea Skelin zaposlena je u tvrtci Genos d.o.o. za vještačenje i analizu i Specijalnoj bolnici Sv. Katarina kao istraživač na projektima kliničkih istraživanja od 2014. godine. Sudjeluje u koordinaciji kliničkih istraživanja povezujući bazičnu znanost s kliničkim istraživanjima (translacijska medicina). Kao surdnik na projektu europske komisje FP7 "Multidimenzionalni omiks pristup stratifikaciji pacijenata s bolovima u donjem dijelu leđa" ili "PainOmics" (Tema: Zdravstvo; broj ugovora 602736) uključena je u znanstveno i operativno provođenje projekta prema zadanim smjernicama i operativnim procedurama. Kao suradnik u nastavi predaje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Splitu.

Diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Obranila je magistarski rad i doktorsku disertaciju u biotehničkom području Sveučilišta u Zagrebu. U periodu od 1997. do 2014. godine bila je zaposlena na Zavodu za mikrobiologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekla zvanje docenta (2012) te višeg znanstvenog suradnika (2013). Sudjelovala je kao koordinator ili suradnik na modulima dodiplomskog i diplomskog studija. Sudjelovala je kao suradnik na više projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao i na projektu FP7: SEE-ERA.NET Plus Joint. Tijekom doktorskog studija boravila je na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija (2007) te na Helmholtz Zentrum Munich, Njemačka. Sudjelovala je kao član Organizacijskog odbora konferencije “Power of Microbes in Industry and Environment” 2007. i 2010. godine, kao i konferencije koju organizira Međunarodno društvo primjenjenih bioloških znanosti (The International Society of Applied Biological Sciences), ISABS konferencije (2015 i 2017). Autor je ili ko-autor brojnih znanstvenih radova objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima te je sudjelovala na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je Hrvatskog biološkog drušva, Međunarodnog društva primjenjenih bioloških znanosti te Hrvatskog društva za humanu genetiku.

Iskustvo pacijenta – prevencija iznenadne srčane smrti

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba