Nastanak upala oko implantata ima više faktora, no ipak se kao najčešći uzrok navodi bakterijska infekcija.

Oralna rehabilitacija dentalnim implantatima ima vrlo predvidljive rezultate i upravo je zbog toga postala važan element u širokom rasponu terapijskih alternativa za potpunu ili djelomičnu bezubost. Isto tako, zbog sve veće upotrebe dentalnih implantata javljaju se i određene komplikacije, od kojih je progresivni gubitak alveolarne kosti oko implantata, jedna od najdrastičnijih. Nastanak upala oko implantata ima više faktora, no ipak se kao najčešći uzrok navodi bakterijska infekcija. Sam naziv ove bolesti odnosi se na patološke upalne promjene koje se događaju u tkivu neposredno oko implantata. (1)

Obzirom na poznate uzročnike, u liječenju se koristi kombinacija nekirurških i kirurških metoda kojima je zajednički cilj uklanjanje sloja mikroorganizama (biofilm) s kontaminirane površine implantata s ciljem maksimalnog uništavanja bakterija te samim tim uklanjanje upalnih faktora koji pridonose gubitku kosti oko implantata. Još se uvijek traga za savršenom metodom liječenja koja bi osigurala potpuni oporavak tvrdih i mekih tkiva oko implantata.

Uvijek se trudimo naći rješenje

Od dostupnih metoda liječenja upale oko implantata, u našem Centru koristimo nekiruršku metodu fotodinamske terapije laserom te kiruršku tehniku osteoplastike i augumentacije defekta oko implantata ksenogenim koštanim nadomjestcima uz potporu kolagenih membrana (GBR) koje su još uvijek „zlatni standard” u terapiji upale oko implantata. Uz samu dekontaminaciju i augmentaciju (popunu) nastalih koštanih defekata potrebno je tretirati i sam implantat tako da se uklone eksponirani navoji metodom implantoplastike koji po istraživanjima pokazuje najbolje rezultate u kombinaciji s gore navedenim metodama. (2)

Obratite nam se s povjerenjem i za Vas ćemo uvijek pronaći najefikasnije rješenje na putu do predivnog i zdravog osmijeha.

IZVOR:

1.Gabrić Pandurić, Dragana; Smojver, Igor; Kadić, Snježana; Ivek, Aleksandra

Prevencija periimplantatnih bolesti // Vjesnik dentalne medicine, 3 (2014), 23-27

2. Bianchini MA, Galarraga-Vinueza ME, Bedoya KA, Correa BB, de Souza Magini R, Schwarz F.Implantoplasty Enhancing Peri-implant Bone Stability Over a 3-Year Follow-up: A Case Series.Int J Periodontics Restorative Dent. 2020 Jan/Feb;40(1):e1-e8. doi: 10.11607/prd.3849.


Dogovorite pregled!

Pošaljite poruku: