BLOG - Minimalno invazivna kirurgija

Sve što trebate znati o minimalno invazivnoj kirurgiji
Minimalno invazivna kirurgija

Sve što trebate znati o minimalno invazivnoj kirurgiji

Autor: Stefan Dimov, dr. med. univ. spec.
Saznajte što su to minimalno invazivna kirurgija i jednodnevna kirurgija te koje zahvate obuhvaćaju, kao i odgovore na neka od najčešćih pitanja pacijenata.
Opširnije