Estetika osmijeha često je nametnuta utjecajem medija koji izgled poznatih ličnosti predstavljaju kao ideal kojemu bi pojedinac trebao težiti.

Estetika je znanost o umjetnosti i znanost o lijepom, a po definiciji je to umijeće zapažanja. Rasprava o prirodi ljepote stara je koliko i filozofija i umjetnost. Različita su poimanja ljepote kod svakoga od nas. S razlogom se kaže da je ljepota u oku promatrača, iako postoje i objektivni standardi lijepog koji se razlikuju od razdoblja do razdoblja, kao i od kulture do kulture.  

Lice je jedini dio ljudskog tijela koji gotovo nikad nije pokriven pa je tako neprestano dostupno procjeni estetskog dojma od strane okoline.

Nakon očiju, osmijeh i zubi prvi su dijelovi lica koje primjećujemo stoga su njihov oblik, boja i položaj često predmet promatranja. Vrlo često ljudi kažu da se zbog nezadovoljstva izgledom svojih zubi rjeđe smiju, smiju sa zadrškom ili sakrivaju osmijeh.

Estetika osmijeha često je nametnuta utjecajem medija koji izgled poznatih ličnosti predstavljaju kao ideal kojemu bi pojedinac trebao težiti. Danas se umjesto suviše bijelih i morfološki neprirodnih zubi ipak teži postići što prirodniji osmjeh.

Težnjom za ljepšim, razvila se i sama estetska stomatologija čija je uloga ne samo liječenje, već i oblikovanje osmijeha. Budući da se estetski izgled pacijenta ne odnosi samo na prekrivanje tvrdih zubnih tkiva nekom vrstom materijala u svrhu poboljšanja izgleda, nego često podrazumijeva i korekciju mekih tkiva koja okružuju zube i vidljiva su pri osmijehu, estetska dentalna medicina zahtijeva interdisciplinarni pristup gotovo svih grana stomatologije. Treba imati na umu da će svako odstupanje gingivne simetrije utjecati na završni rezultat protetskog zahvata, a time i na zadovoljstvo pacijenta.

Iako se estetika bazira na izgledu prednjih zubi, ne smijemo zanemariti ni stražnje zube, koji osim što su bitni za funkciju, daju širinu i dubinu osmijehu i utječu na visinu i izgled cijele donje trećine lica.

Pri prvom pregledu proučava se donja trećina lica koja je dinamična i podložna vizualnoj promjeni, ovisno o položaju usnica koje ujedno predstavljaju okvir unutar kojeg se nalaze tvrda zubna tkiva i meke strukture. Zamišljena vertikalna linija dijeli lice na dva dijela i služi za usporedbu sa središnjom linijom koja ide između gornjih jedinica. Veća odstupanja između tih linija mogu predstavljati estetski problem kao i postojanje dijasteme između gornjih središnjih sjekutića, preklapanje zubi ili kad je zubna središnja linija položena ukoso na liniju lica. Položaj i nagib dužinskih osi gornjih prednjih zubi također su važni za postizanje lijepog osmjeha, kao i pravilan omjer dužine i širine pojedinih zuba u prednjoj zoni. S obzirom na to da se gornji prednji zubi smatraju ključnim čimbenikom lijepog osmijeha, postizanje skladne raspodjele oblika, veličine i proporcija jedan je od najvažnijih čimbenika na koje moramo obratiti pozornost.

Linija osmjeha gornje i donje usnice parametar je koji se promatra u mirovanju i u osmjehu. Linija osmjeha gornje usnice diktira vidljivost gornjih zubi i njihovih mekih tkiva, a linija osmjeha donje usnice prati i blago dodiruje bridove gornjih prednjih zuba. Takav odnos je skladan i estetski ugodan. Smatra se da što je linija osmjeha zaobljenija osmjeh djeluje mlađe, odnosno što je ravnija osmjeh djeluje starije. Isto tako, što je osoba mlađa vidljivost gornjih prednjih zuba je veća, a što je osoba starija njihova vidljivost se smanjuje a povećava se vidljivost donjih zuba.

Kako postići prirodan izgled zubi?

Uglavnom se na osmijeh djeluje ortodontskim napravama, izbjeljivanjem, poliranjem i pjeskarenjem zuba, estetskim ispunima iz kompozita ili indirektnim restauracijama, kao što su keramičke krunice i ljuskice.

Također, zube koji nedostaju moramo nadoknaditi keramičkim krunicama na implantatima ili keramičkim mostovima. Vrsta estetskog nadomjestka koji se izrađuje određenom pacijentu ovisi o stupnju oštećenja tvrdih i mekih struktura. Nakon karijesa, gubitak tvrdih zubnih struktura mehaničke etiologije smatra se drugim najčešćim uzročnikom destrukcije zubi. Tu ubrajamo abraziju, eroziju, abfrakciju te atriciju.

Budući da estetski izgled zubi osim fizičkog izgleda narušava i samopouzdanje te kvalitetu života, danas se sve više pozornosti pridaje estetskoj dentalnoj medicini, a  utjecaj lijepog osmijeha na psihičko stanje često je i važnije od samog izgleda estetskog nadomjestka. S obzirom na širok spektar estetskih materijala, fiksna nam protetika, uz rekonstrukciju destruiranih tvrdih zubnih tkiva, omogućuje i ponovno uspostavljanje funkcije stomatognatog sustava.

Estetika predstavlja bitan segment gotovo svakog modernog stomatološkog zahvata. Kod pacijenata koji se javljaju sa  isključivo estetskim zahtjevima zahvate je potrebno provesti minimalno invazivno. To nam vrlo uspješno omogućavaju ljuskice, vrlo tanki protetski keramički nadomjesci  kojima se učinkovito, brzo i dugotrajno mogu korigirati veličina, oblik ili boja zuba.  Način na koji keramičke ljuskice apsorbiraju, reflektiraju i provode svjetlost gotovo je istovjetan prirodnom zubu, čime se ostvaruju superiorna estetska svojstva u odnosu na ostale restaurativne materijale.

Pravilno postavljena dijagnoza dio je terapije koji određuje sve ostale korake te je ključna za daljnje planiranje rada. Prije početka svake terapije važno je detaljno analizirati sve parametre koji bi mogli narušavati naš i pacijentov konačni cilj te interdisciplinarnim pristupom napraviti svu potrebnu pretprotetsku pripremu kako bi završetak terapije zadovoljavao sve kriterije estetike.

Predvidivost rezultata postala je bitnim dijelom moderne stomatološke prakse. Pacijenti i terapeuti već na samom početku terapije žele biti sigurni u to kako će izgledati završni rezultat. Precizno odrađeno planiranje uz vizualizaciju konačnog rezultata omogućava da se uspješnost pojedinih faza prati na razini svakog koraka, a samim time moguće se pogreške uočavaju na vrijeme i brže ispravljaju.

Javite nam se s povjerenjem i rezervirajte svoj termin za besplatan prvi pregled na kojem će Vam naši stručnjaci preporučiti najbolju terapiju, obzirom na individualizirani pristup svakom pacijentu.

Pošaljite poruku: