Izbornik
Centri izvrsnosti -> Pulmologija -> Ekspertiza (drugo mišljenje) pulmologa

Ekspertiza (drugo mišljenje) pulmologa

Specijalistički (subspecijalistički) pregled u pulmološkoj ambulanti uključuje razgovor liječnika s pacijentom (anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su prethodile u njegovom životu kao i bolestima u obitelji te se vrši uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon iscrpno uzete anamneze bolesnika slijedi cjelokupni klinički pregled s naglaskom na dišni sustav koji uključuje perkusiju te auskultaciju plućnog zvuka stetoskopom.

Pregled se detaljnije, ako za to postoji potreba prema procjeni liječnika, proširuje i na ostale organske sustave koji bi mogli imati utjecaja na poremećaje u dišnom sustavu. Ovisno o nalazima koji se dobiju osnovnim pregledom, daljnja obrada se proširuje u smjeru dodatne dijagnostičke obrade koja uključuje laboratorijske nalaze (uključujući i ukupni IgE, ako se radi o alergijskoj dijatezi bolesti), radiološke obrade srca i pluća, spirometrijsko mjerenje te kožni prick test na inhalacijske alergene.

Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o naravi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora.

U subspecijalističkoj pulmološkoj ambulanti daju se ekspertna mišljenja iz područja pulmologije za bolesti kao što su astma, KOPB (kronična opstruktivna plućna bolest), respiracijske infekcije, upale pluća, dobroćudne i zloćudne tumore pluća i pleure, intersticijske i imunološke bolesti pluća (sarkoidoza, plućna fibroza) i dr.

Javite nam se s povjerenjem i dogovorite pregled putem donjeg obrasca za kontakt:

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba