Izbornik
Centri izvrsnosti -> Pulmologija -> Ekspertiza (drugo mišljenje) pulmologa

Ekspertiza (drugo mišljenje) pulmologa

Specijalistički (subspecijalistički) pregled u pulmološkoj ambulanti uključuje razgovor liječnika s pacijentom (anamneza) o njegovim sadašnjim smetnjama i svim bolestima koje su prethodile u njegovom životu kao i bolestima u obitelji te se vršI uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i terapiju koju već uzima. Nakon iscrpno uzete anamneze bolesnika slijedi cjelokupni klinički pregled sa naglaskom na dišni sustav koji uključuje perkusiju te auskultaciju plućnog zvuka stetoskopom.

Pregled se detaljnije, ako za to postoji potreba prema procjeni liječnika, proširuje i na ostale organske sustave koji bi mogli imati utjecaja na poremećaje u dišnom sustavu. Ovisno o nalazima koji se dobiju osnovnim pregledom, daljnja obrada se proširuje u smjeru dodatne dijagnostičke obrade koja uklučuje laboratorijske nalaze (uključujući i ukupni IgE, ako se radi o alergijskoj dijatezi bolesti), radiološke obrade srca i pluća, spirometrijsko mjerenje te kožni prick test na inhalacijske alergene.

Zaključno se daje subspecijalističko mišljenje o dijagnozi i terapiji, uz potrebnu edukaciju pacijenta o naravi i karakteristikama bolesti, kao i edukaciji o načinu uzimanja terapije ako se primjenjuje putem inhalatora.

U subspecijalističkoj pulmološkoj ambulanti daju se ekspertna mišljenja iz područja pulmologije za bolesti kao što su astma, KOPB (kronična opstruktivna plućna bolest), respiracijske infekcije, upale pluća, dobroćudne i zloćudne tumore pluća i pleure, intersticijske i imunološke bolesti pluća (sarkoidoza, plućna fibroza) i dr.

Javite nam se s povjerenjem i dogovorite pregled putem donjeg obrasca za kontakt:

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba