Izbornik
Centri izvrsnosti -> Pulmologija -> Osnovni post COVID-19 sistematski pregled

Osnovni post COVID-19 sistematski pregled

1. LABORATORIJSKA OBRADA

Hematološke pretrage: Kompletna krvna slika (KKS) i diferencijalna krvna slika (DKS).

Koagulacijske pretrage: protrombinsko vrijeme (PV), aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV), fibrinogen, D-dimeri.

Medicinsko-biokemijska dijagnostika: C-reaktivni protein (CRP), sedimentacija eritrocita, glukoza, HbA1c, natrij, kalij, kloridi, urea, kreatinin, eGFR - procjena glomerularne filtracije, ukupni proteini, albumin, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, urati, bilirubin, kreatin kinaza, amilaza, reumatoidni faktor (RF), N-terminalni prohormon B-tipa natriuretskog peptida (NT-proBNP), 25-OH vitamin D.

Pretrage urina: Kompletna pretraga urina.

2. PULMOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED

Klinički pregled pulmologa, Perkusija i auskultacija pluća, detaljno ispitivanje plućne funkcije (Spirometrija s Ventolin testom), Pulsna oksimetrija.

Procjena potrebe upućivanja na daljnju dijagnostiku.

3. KARDIOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED

Klinički pregled kardiologa, auskultacija srca, mjerenje tlaka i pulsa, ultrazvuk srca.

Procjena potrebe upućivanja na daljnju dijagnostiku.

4. SLIKOVNA DIJAGNOSTIKA

Standardni radiogram pluća i srca (posteroanteriorni i profilna snimka).

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba