Kortikotomija je operativni zahvat koji se provodi kod pacijenata čiji zubi nisu iznikli, tj. ne vide se u ustima, ali postoje negdje u kostima gornje ili donje čeljusti.

Ponekad se može dogoditi da je nicanje trajnih zuba onemogućeno zbog preranog gubitka mliječnih zuba te se u tom slučaju može javiti nesrazmjer između stvarno potrebnog mjesta za nicanje i onog koje je dostupno, dok pak u nekim slučajevima zametak trajnoga zuba ne bude lociran na pravom mjestu, pa iako se razvije trajni zub on nikada ne izađe u usta tj ne smijesti se u zubni niz. Tada se preporučuje ortodontska terapija kako bi se postavljanjem aparatića za zube stvorio dovoljan prostor za smještanje zadržanog zuba u zubni niz. Zadržani, tj. retinirani zub potrebno je prethodno osloboditi od okolne kosti kirurškim zahvatom kortikotomije.

Kortikotomija je operativni zahvat koji se provodi kod pacijenata čiji zubi nisu iznikli, tj. ne vide se u ustima, ali postoje negdje u kostima gornje ili donje čeljusti. Zahvatom se odstranjuje koštani pokrov trajnog zuba kako bi se olakšalo i ubrzalo njegovo izrastanje. Kortikotomija ubrzava i omogućava pomak zuba prema usnoj šupljini, a uvijek se izvodi uz pomoć ortodontske terapije tj. aparatića za zube.

Zubi ne mogu niknuti iz više razloga:

  • preduboki ili krivi položaj zametka zuba
  • gubitak impulsa za nicanje
  • pogrešan smjer nicanja zuba
  • patološki procesi koji oštećuju zametak ili zub
  • zub srastao s okolnom kosti
  • prekobrojni zub
  • genetika
  • odontom (vrsta raka)

POSTUPAK ZAHVATA:

Na prognozu i mogućnosti izvlačenja zuba utječu dob, orijentacija i prostorni raspored impaktiranog, tj. zadržanog zuba naspram ostalih zuba u čeljusti. Zato je prije samog zahvata potrebno imati definiran plan izvlačenja od strane specijalista ortodoncije. Sam kirurški postupak je brz i bezbolan, a sastoji se u odizanju mukogingivnog režnja, uklanjanju koštanog pokrova sa zadržanog zuba te ljepljenja lančića kojim se sami zub povezuje s ortodontskim aparatom kako bi se moglo provesti i kontrolirati samo izvlačenje. Nakon navedenog zahvata nema oticanja, bolova niti je potrebno piti antibiotike. Daljni nastavak smještanja zuba u zubni niz vodi specijalist ortodoncije.

U slučajevima kada ortodont procijeni da nije izgledno da se zub može smjestiti iz kosti u zubni niz tada se zub ili ostavlja u kosti (ukoliko nema pridružene patologije) ili se kirurški uklanja postupkom alveolotomije. Zanimljivo je da kod starijih pacijenata koji imaju zadržane zube u čeljusti godinama i koji su “srasli” s kosti, a potreban im je dentalni implantat na mjestu neizniklog zuba, postoji opcija stavljanja implantat kroz sami impaktirani zub bez bojazni za uspješnost zahvata (tzv. transdentalna postava implantata) kao alternativa klasičnom uklanjanju zuba, koštanoj augumentaciji (nadoknadi izgubljene kosti) prije postave implantata.

Rezervirajte termin za pregled na kojem ćemo zajedno proći sve metode i mogućnosti liječenja. Aktivno primjenjujemo principe multimodalne analgezije (terapija i sprečavanje boli) te imamo najsuvremenije uređaje (Piezo nož, dentalni mikroskop, laser, PRF) kako bi maksimalno povećali uspješnost svih oralno - kirurških zahvata, a zdravlje i zadovoljstvo pacijenta nam je uvijek na 1. mjestu.

Pošaljite poruku: