Cilj rehabilitacije je poboljšati opće kondicijsko stanje.

Cilj rehabilitacije je poboljšati opće kondicijsko stanje. U našem Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju veliku važnost pridajemo preoperativnoj pripremi pacijenata s degenerativnim oštećenjima sustava za kretanje. Ona za cilj ima poboljšati opće kondicijsko stanje a prilagođava se individualnoj problematici i tipu oštećenja. Provodimo ju kod pacijenata sa sljedećim stanjima i zahvatima:

Nju bismo podijelili u tri komponente, rad na fizičkoj kondiciji, edukacija te psihička priprema za operaciju i postoperativnu rehabilitaciju. Naša preporuka je da se s preoperativnom pripremom krene 4 - 6 tjedan prije zakazanog operativnog zahvata.

Kondicija

Podrazumijeva postupak aerobnih vježbi, kardio respiratorni trening, jačanje muskulature svih ekstremiteta i cijelog tijela, poboljšanje balansa i posture tijela. Njome se smanjuje broj rehabilitacijskih dana i mogućnost za nastanak komplikacija nakon operativnog zahvata. Bolja pokretljivost i snažnija muskulatura preduvjet su za bolji postoperativni rezultat.

Želite se naručiti na pregled? Javite nam se već sada i ugovorite svoj termin pregleda!¨

Edukacija

Cilj nam je naučiti pacijente na koji način osnažiti oslabljenu muskulaturu te koji je pravilan način izvođenja kontrakcije mišića. Time će već u prvim postoperativnim danima biti u prednosti za bolju trofiku muskulature. Potrebno je educirati o važnosti pravilnog disanja i vježbi cirkulacije u prvim postoperativnim danima te na koji način bandažirati zahvaćeni ekstremitet. Sljedeći korak nam je educirati pacijenta o pravilnom ustajanju iz kreveta i izbjegavanju određenih pokreta . Težimo naučiti pacijenta na koji način izvodi transfere kako bi bio što samostalniji. U ovoj fazi upoznajemo pacijenta s ortopedskim pomagalima, bilo da se radi o ortozi koju će kasnije koristiti ili o podlaktičnim štakama. Pomoću kojih će hodati. Već u ovoj fazi učimo ga hodu sa štakama te ističemo koji je pravilan obrazac hoda kako bi ga kasnije što lakše usvojio. Naglasak stavljamo i na okolinu pacijenta u kojoj on boravi. Preporučujemo mu da poduzme mjere za sprječavanje padova ukoliko će se služiti štakama. Potreban je razmještaj namještaja u kući kako bi se neometano moglo prolaziti sa štakama, ukloniti tepihe i kablove, koristiti tuš kabinu umjesto kade ukoliko je u mogućnosti, ugraditi rukohvate i povišenje wc školjke. Kako bi spriječili nepotrebno saginjanje preporučujemo pomagala poput žlice za obuvanje obuće te korištenje praktične odjeće. Bitan dio edukacije je i naučiti pacijenta o benefitima svakodnevnog vježbanja te kontroli tjelesne težine. Pročitajte što naši pacijenti kažu o nama!

Potrebna Vam je fizikanlna rehabilitacija? Saznajte više!

Psihička priprema

Psihički stres prije operacije je uobičajena pojava. Samo upoznavanja u redoslijed postupka i očekivanje operacije mogu ublažiti anksioznost. Upoznavanje s fizioterapeutom i stjecanje njegovog povjerenja tijekom pripreme za operaciju doprinosi boljoj psihičkoj pripremi za operaciju i bržem rehabilitacijskom procesu nakon operativnog zahvata.

Karakteristika organizacije rada naše fizikalne terapije je cjeloviti pristup multidisciplinarnog stručnog tima (fizijatar, ortoped/kirurg, fizioterapeut) koji je kontinuirano uključen u cijeli proces rehabilitacije.

Upoznajte naš tim centra za fizikalmnu medicinu i rehabilitaciju!

Obratite nam se s punim povjerenjem i povjerite nam brzu, stručnu i povoljnu rehabilitaciju prije ili nakon operacije ili ozljede.

Pošaljite poruku: