Medicinsko-biokemijski laboratorij je laboratorij s brojnim integriranim postupcima koji su namijenjeni dijagnosticiranju, potvrdi i dokumentaciji informacija o ljudskom zdravlju.

Medicinsko-biokemijski laboratorij pruža informacije potrebne za dijagnozu, prevenciju i terapiju bolesti, uz valjane nalaze služi kao savjetodavni servis te pokriva sve aspekte uključujući prikupljanje uzoraka i daljnja ispitivanja. Proces rada medicinsko-biokemijskog laboratorija sastoji se od tri dijela: predanalitički (izbor pretraga, uzorkovanje i transport uzoraka), analitički (unutarnja i vanjska kontrola kvalitete, sljedivost) i postanalitički (izdavanje nalaza u zadovoljavajućem roku s odgovarajućim referentnim intervalima). Posebni zahtjevi vezani za medicinsko-biokemijske laboratorije jesu osoblje – zdravstveni radnici (licencirani magistri medicinske biokemije i ostali zdravstveni radnici) te da rezultati pretraga budu sljedivi do internacionalnih standarda.

Koncept laboratorijske akreditacije razvijen je da bi se od strane neovisnog tijela potvrdila kompetencija laboratorija u izvođenju pretraga, kako bi korisnici usluga našli pouzdana mjesta koja udovoljavaju njihovim potrebama i povećavaju povjerenje u laboratorijske nalaze te da se na međunarodnoj razini priznaju kompetencije. Interes je pacijenata i cjelokupnog društva da klinički laboratoriji rade na načelu visokih standarda u okviru profesionalne i tehničke kompetencije, a akreditiranih laboratorija da se njihov status provjerava procesom nadzora, usporedbom s odgovarajućim standardima kao potvrda njihove kompetentnosti. Akreditacija je potvrda kompetentnosti i iskustva osoblja, integriteta i sljedivosti opreme i reagensa, tehničke validacije metoda, valjanosti i prikladnosti rezultata te sukladnosti sa standardima sustava upravljanja ISO (engl. International Organization for Standardization). Norma ISO 15189 pisana je jezikom medicinskog laboratorija za uporabu u medicinskim laboratorijima u svrhu uspostave sustava upravljanja kvalitetom te zadovoljavanja tehničkih zahtjeva koji su neophodni za izdavanje valjanih rezultata pretraga. Tu istu normu koriste i akreditacijska tijela za potvrdu ili prepoznavanje kompetencija medicinskih laboratorija. Zašto medicinski laboratoriji trebaju sustav upravljanja kvalitetom? Zato jer 70% odluka u kliničkoj medicini je potkrijepljeno rezultatima laboratorijskih pretraga a jedna američka studija je pokazala da čak 15% pacijenata dobije krive ili vremenski zakašnjele nalaze s patološkim rezultatima (Dighe AS Semin Diagn Pathol 2007).

Koje su prednosti akreditacije? To su:

1. standardizacija svih procesa u laboratoriju;

2. odgovornost svakog člana tima;

3. uvjerljivost rezultata;

4. sistematska evaluacija dobavljača;

5. bolja komunikacija s korisnicima usluga.

Zaključno, akreditacija poboljšava procese u laboratoriju, povećava kvalitetu u svim dijelovima laboratorijskog rada smanjenjem grešaka u predanalitičkoj fazi, olakšavavanjem brzog i pouzdanog postavljanja dijagnoze, omogućavanjem efikasnijeg liječenja i razvojem personalizirane medicine.

Pošaljite poruku: