MSCT koronarografija predstavlja inovativnu i visoko preciznu metodu za dijagnosticiranje problema srčanih krvnih žila.

Što je MSCT koronarografija?

MSCT koronarografija ili CT koronarografija novija je radiološka dijagnostička metoda koja pomoću kompjutorizirane tomografije (CT) omogućuje detaljan uvid u anatomiju srca i koronarnih arterija, odnosno krvnih žila koje opskrbljuju srce. Suženja i začepljenja koronarnih arterija pripadaju u skupinu bolesti srca i krvnih žila, bolesti koje su i dalje prvi uzrok smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Upravo je CT koronarografija jedna od metoda kojom se bolesti srca i krvnih žila mogu detektirati na vrijeme te započeti liječiti.

Koje su prednosti MSCT koronarografije?

CT koronarografiju najčešće uspoređujemo s klasičnom, invazivnom koronarografijom. Prilikom klasične, invazivne koronarografije se tijekom boravka u bolnici u angio sali kroz preponu ili ruku ulazi u arteriju putem koje se dolazi do srca, a s pomoću kontrastnog sredstva se prikazuju koronarne arterije. Za razliku od klasične, invazivne koronarografije, CT koronarografija je neinvazivna, visoko precizna metoda kod koje nije potreban boravak u bolnici, a kontrastno sredstvo se primjenjuje putem periferne vene na ruci, kao i kod bilo koje druge kontrastne pretrage, pružajući detaljan prikaz koronarnih arterija. Samim time se smanjuje rizik od komplikacija i ubrzava proces dijagnostike. Dakle, postupak je brz, tj. traje svega nekoliko minuta, a nakon pretrage pacijent se može vratiti svojim uobičajenim aktivnostima. Još jedna velika prednost CT koronarografije je manje izlaganje pacijenta zračenju (do 50% manja doza zračenja po pregledu!) zbog napredne tehnologije CT uređaja kojeg imamo u Sv. Katarini, čime se održava optimalna ravnoteža između dijagnostičke točnosti i sigurnosti pacijenta.

Tko su kandidati za MSCT koronarografiju?

Svi pacijenti koji su niskog i srednje visokog rizika za razvoj koronarne bolesti srca su kandidati za ovu pretragu, što uključuje i pacijente bez simptoma. Također, kandidati su i pacijenti koji su već ranije imali zahvate na koronarnim krvnim žilama, kao što su implantacija potpornica (stentova) ili ugradnja srčanih premosnica koje se mogu analizirati neinvazivno putem ove pretrage.

Pacijent će nakon pregleda kardiologa saznati je li mu indicirana ova pretraga, tj. je li kandidat za istu.

Za što je sve ključna MSCT koronarografija?

CT koronarografija je ključna za prikaz anatomije srca i koronarnih krvnih žila. Osim za detekciju suženja ili začepljena koronarnih krvnih žila, pomoću CT koronarografije se detaljno prikazuju I promjene stijenki koronarnih krvnih žila uzrokovane aterosklerozom. Na ovaj se način promjene mogu otkriti na vrijeme te liječiti. CT koronarografija je također ključna i za prikaz srčanih zalistaka te velikih krvnih žila prsnog koša.

Kako se provodi CT koronarografija?

Postupak CT koronarografije je jednostavan i brz. Naše osoblje će pacijentu objasniti ukoliko je potrebno ukloniti dio nakita ili odjeće te odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prije postupka pacijentu se mjere tlak i puls te postavlja venski put (braunila u venu na ruci). Po potrebi će pacijent dobiti lijekove za snižavanje pulsa. Za vrijeme pregleda pacijent leži na stolu koji se tijekom snimanja pomiče kroz otvor CT uređaja. Pacijent će biti zamoljen da zadrži dah na nekoliko trenutaka dok se vrši postupak snimanja. Sam postupak obično traje samo nekoliko minuta, ali je važno ostati miran i ne micati se kako bi se osigurala jasna slika. Tijekom pregleda koristi se kontrastno sredstvo jer se jedino njime mogu prikazati koronarne arterije.

U Sv. Katarini pacijentima je na raspolaganju vrhunski CT uređaj jedinstvene tehnologije Dual Source. Dual Source CT tehnologija se razvija više od 15 godina, a cilj je transformirati CT sliku srca zamrzavanjem struktura srca i krvnih žila koje se brzo kreću. Uređaj SOMATOM Pro.Pulse s Dual Source tehnologijom pruža izuzetno brzu vremensku rezoluciju i kratko vrijeme skeniranja potrebno za smanjenje artefakata pokreta - ograničava smetnje slike uzrokovane disanjem ili pokretom srca, dok korištenje posebnih kositrenih filtara održava izrazito nisku dozu zračenja uz održavanje visoke kvalitete slike.

CT uređaj je ključan za dijagnostiku i praćenje zdravstvenog stanja pacijenata, pružajući našem medicinskom timu sveobuhvatne informacije potrebne za pravilno liječenje.

Kandidat ste za MSCT koronarografiju? Na pravom ste mjestu! Obratite nam se s povjerenjem na info@svkatarina.hr ili na broj telefona 01 2867 400 jer tu smo za Vas!

Pošaljite poruku: