Ako imate akutne bolove ili imate tegobe koje traju duži vremenski period, kandidat ste za liječenje u ambulanti za bol. Više saznajte u razgovoru s dr. Marinom Lozićem, anesteziolog, uži specijalist intenzivne medicine.

1. Kada se pacijent može javiti u ambulantu za bol?

Bolesnik se može javiti u bilo kojem trenutku u naš Centar bilo da ima akutni bolni sindrom (trajanje tegoba u trajanju do mjesec dana) ili kronični bolni sindrom (trajanje tegoba dulje od 6 mjeseci). Međutim, bitno je naglasiti kako je liječenje bolnog sindroma uspješnije kada se pristupi što ranijem liječenju uzroka uz očuvanje što bolje kvalitete života i radne sposobnosti bolesnika, ali i smanjenja mogućnosti nastanka kronične boli.

2. Koje su najčešće metode liječenja boli i jesu li tretmani terapija bolni?

Metode liječenja su višestruke i često se mogu kombinirati za postizanje što većeg uspjeha u liječenju. Primarno je saznati uzrok tegoba te potom izabrati najučinkovitiju metodu liječenja. Ona se sastoji od ambulantnog liječenja u našem Centru različitim tehnikama, potom prepisivanja najučinkovitije kliničke terapije lijekovima, upotpunjenu ponekad farmakogenomskim testiranjem kako bismo bili sigurni u što veću učinkovitost lijeka i smanjenje mogućih nuspojava, te kombinacijom dvaju navedenog.

Najčešće korišteni tretmani podrazumijevaju upotrebu akupunkturnih iglica za liječenje bolnih trigger točaka po jednoj ili više mišićnih skupina, regionalne blokove uz upotrebu mješavine lokalnog anestetika s dugo djelujućim protuupalnim lijekom s ili bez uporabe ultrazvuka te kombinaciju jednog i drugog. Radi se o minimalno invazivnim tehnikama koje ne izazivaju veću bol prilikom primjene iako može biti interindividualnih razlika. Također ponekad se nakon smanjenja bolnih tegoba pacijenti pošalju na provođenje adekvatne fizikalne rehabilitacije koje nije bilo moguće provoditi ranije zbog vrlo naglašene bolne komponente.

3. Je li moguće riješiti se boli zauvijek ili se intenzitet boli s vremenom ponavlja?

Ovisi. Ako se na vrijeme pristupi liječenju akutnog bolnog sindroma tada je moguće značajno smanjiti bol te ponekad produljiti period bez tegoba. U kroničnim bolnim sindromima se također može izazvati značajno olakšanje simptoma boli, međutim ponekad zbog uznapredovalog stanja bolesti nije moguće u potpunosti se riješiti tegoba već obično zaostane neki oblik tegobe. Obzirom da same tehnike liječenja nisu škodljive mogu se ponavljati u određenim vremenskim intervalima. U našem Centru težimo objasniti našim bolesnicima na koji način mogu zadržati što dulji period bez tegoba pridržavajući se uputa danih u našem Centru.


Dogovorite pregled!

Pošaljite poruku: