Izbornik
Tim stručnjaka -> Dr. sc. Neven Starčević, dr. med.

Dr. sc. Neven Starčević, dr. med.

specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije

Rođen je u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu školu i XVI. gimnaziju. 2003. godine upisuje Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedan od 20 najbolje rangiranih pristupnika na razredbenom ispitu, isti završava 2009. godine s prosjekom ocjena 4,54. Dobitnik Dekanove nagrade kao najbolji student. Tijekom VI. godine dobitnik Sveučilišne stipendije kao jedan od najuspješnijih studenata sveučilišta te akademske godine. Pripravnički staž završava 2010. godine., a specijalizaciju iz opće kirurgije započinje 2011. na Klinici za kirurgiju Kliničke Bolnice “Sveti Duh” te specijalistički ispit polaže 2015. godine kojim stječe naslov specijalista opće kirurgije. Doktorski studij Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2013. g., a disertaciju pod nazivom „Utjecaj BPC 157 na cijeljenje frakture, ektopičnu kost i heterotopnu osifikaciju u štakora“ uspješno brani 2017. g.

Održao je predavanje, tijekom kojega je predstavio rezultate istraživanja provedenog u sklopu izrade doktorske disertacije, kao pozvani predavač na simpoziju „IUPHAR GI SECTION 2017“ koji je održan na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Užu specijalizaciju iz traumatologije lokomotornog sustava započinje 2016. na Odjelu za traumatologiju Klinike za kirurgiju KB „Sveti Duh“. Pohađao je višednevni praktični tečaj „Operativni pristupi u traumatologiji“, koji je organiziran u suradnji s Medicinskim Fakultetom Sveučilišta u Rijeci. 2018. godine je dobio stipendiju „The Austrian-American Foundation“ pod nazivom „Open Medical Institute“ u sklopu čega  uspješno pohađa seminar „Bone and Joint surgery“ u Salzburgu. Također, uspješno pohađa „Arthrex trauma course“ u Munchenu, Njemačka.

Sudjelovao je u nastavi predmeta „Temelji liječničkog umijeća“ na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik u akad. god. 2017/2018. Uspješno je pohađao razne međunarodne tečajeve.

2022. g. imenovan za stalnog sudskog vještaka iz područja kirurgije - traumatologije pri Županijskom sudu u Zagrebu.

Uže područje stručnog interesa su liječenje prijeloma i ozljeda lokomotornog sustava, ugradnja endoproteza te kirurgija ručnog zgloba i šake.

Dr.sc. Neven Starčević je specijalist opće kirurgije, uži specijalist traumatologije koji iza sebe ima zavidan broj operacija prijeloma, ugradnji endoproteza i zadovoljnih pacijenata kao i iskustvo u liječenju raznih komplikacija vezano uz ozljede lokomotornog sustava.

Naši liječnici i iskustva pacijenata

Pročitajte njihova stvarna i inspirativna iskustva!

Traumatologija – hitno zbrinjavanje prijeloma i ozljeda
Prvi privatni Centar za traumatologiju u Hrvatskoj

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba