Papa test je test za otkrivanje abnormalnih promjena vrata maternice, od kojih nam je rak vrata maternice svakako najvažniji.

Papa test je test za otkrivanje abnormalnih promjena  vrata maternice, od kojih nam je rak vrata maternice svakako najvažniji. U Hrvatskoj svake godine od karcinoma cerviksa oboli oko 350 žena, a preko 100 ih nažalost umre. Ime je dobio po grčkom znanstveniku Georgu Nicholasu Papanicolaou koji je bio jedan od pionira u istraživanju fiziologije ženkog spolnog sustava općenito,  a posebice citoloških promjena (promjena na stanicama). Zajedno je sa kolegom  Dr Herbertom Trautom  1943. u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je proveo veći dio svog života, detaljno sve objavio u knjizi Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear.

Papa test ili VCE obrisak je citološki nalaz kojeg kolege citolozi donose nakon detaljne obrade i mikroskopskog  proučavanja stanica sa vagine, cerviksa i endocerviksa.  Ginekolog uzima uzorak uz pomoć spekuluma sa špatulom i četkicom, najbolje u periodu oko sredine menstrualnog ciklusa, ali nije nužno. Postupak je malo neugodan, ali ne bi trebao biti bolan, a traje svega nekoliko minuta.

Preporuča ga se napraviti jedan put godišnje, mada se u nekim zemljama radi jednom u 3g, pa čak i 5g. Procjenjuje se da je statistički točnost Papa testa 60-70%, a raste u kombinaciji sa kolposkopijom na 80% te biopsijom na 90%. Kolposkopija je gledanje vrata maternice pod povećanjem nakon premazivanja posebnim otopinama. Biopsija cerviksa je uzimanje komadića tkiva koje se onda šalje na patohistološku analizu. Kako se kolposkopija i biopsija rade samo u posebnim situacijama kada to nalaz Papa testa zahtjeva, onda je logično da preporučimo češće kontrole Papa testa i zato je 1g. optimalna. Ako možemo i moramo automobil jedan put godišnje voditi na tehnički pregled onda valjda možemo i voditi računa o svom tijelu bar jedan put godišnje.

Ukoliko nalaz Papa testa nije uredan, ne treba odmah očajavati jer je razdoblje potrebno za razvoj raka vrata maternice i 10g. Međutim, to nikako ne znači da se smijete opustiti i zanemariti upute i savjete liječnika.

Uzrok promjena u Papi je HPV, humani papiloma virus koji je prisutan u 80% populacije  i najčešća je virusna spolno prenosiva bolest. Do danas je otkriveno  više od 200 tipova HPV i većina infekcija ne uzrokuje simptome.  Harald zur Hausen je  za svoje istraživanje raka vrata maternice, i uloge virusa HPV u nastanku ove bolesti, dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2008. Inače je profesor zur Hausen redoviti predavač na međunarodnim kongresima koje Specijalna bolnica Sveta Katarina zajedno sa Međunarodnim društvom za primijenjene biološke znanosti (ISABS, eng. International Society for Applied BIological Sciences) i Mayo klinikom organizira već više od 20g. svake 2 godine (prvi je bio 1997.g.) upravo u Hrvatskoj! Postoje genotipovi HPV visokog i niskog rizika, a dokazuju se HPV genotipizacijom.

blog20.jpg

Od 2007.g. u gradu Zagrebu se provodi cijepljenje protiv HPV infekcija, a od 2015.g. je uvedeno u redovni kalendar cjepljenja te se djeca u 8. razredu osnovne škole mogu besplatno cijepiti što svakako preporučamo da se zaštite bar od onih tipova HPV od kojih je to zasad moguće.

HPV uzrokuje tzv. Low i High SIL lezije, dakle skvamozne intraepitelne lezije niskog i visokog stupnja , eng. Squamous Intrepitelial Lesions. Zovemo ih još i CIN-ovi, cervikalne intraepitelne neoplazije pa ste vj. čule za CIN 1, 2 ili 3, ovisno o dubini invazije. Uputno je napraviti i cervikalne briseve jer ponekad jaka upala može uzrokovati blaže abnormalnosti. Liječenje ovisi tipu promjena, duljini trajanja, starosti bolesnice, a svakako treba naglasiti da ne liječimo HPV nego promjene koje je on izazvao, ako ih je izazvao.  Svakako bi trebale prestati pušiti jer se HPV i pušenje “jako vole” i poraditi na podizanju  imuniteta.

Postoji i varijanta tekućinskog Papa test ili eng. Liquid based citology, LBC, ali o tome u nekom drugom blogu.

Pošaljite poruku: