Mutacije BRCA 1 ili BRCA2 se nasljeđuju od majke ili oca na način da će svako dijete nosioca imati 50% šanse naslijediti istu mutaciju.

U listopadu, mjesecu borbe protiv raka dojke donosimo zanimljive informacije o koristi genetskog testiranja za rak dojke, a koje možete obaviti kod nas u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina. Naglašavamo da u našem panelu za rak dojke uz dva navedena gena BRCA1 i BRCA2 testiramo još preko 20 gena za koje se rade intenzivna istraživanja, a rezultati su već pokazali da su također važni za razvoj raka dojke. Tako je primjerice za mutacije PALB2 gena pokazano da će 33% žena koje imaju ovu mutaciju razviti rak dojke do 70.-e godine života što je također jako veliki postotak. Osim PALB2 gena tu su još TP53, CDH1, CHEK2, STK11, RAD51C, RAD51D i dr.  

BRCA1 i BRCA2 su geni koji proizvode tzv. tumor supresor proteine, a ovi pomažu u popravljanju oštećene DNA, dakle važni su za stabilnost genetskog materijala u stanicama organizma jer ako ih nema ili ne funkcioniraju normalno, kao rezultat oštećenja DNA, stanice su podložne alteracijama koje rezultiraju razvojem raka. Čitav niz ranije retrospektivnih, a nedavno završena i  prospektivna kohortna studija  koja je obuhvatila 9856 nosioca specifičnih nasljednih mutacija u BRCA 1 i 2 genima su pokazali da je kumulativni rizik za razvoj raka dojke do 80.-e godine života 72% za BRCA1 i 69% za BRCA2 gen. Rak u drugoj dojci 20 godina nakon raka u jednoj dojci dobit će 40% žena koje su nosioci BRCA1 mutacije i 26% žena koje su nosioci BRCA2 mutacije. Također je ista studija pokazala da je kumulativni rizik za razvoj raka jajnika do 80.-e godine života 44% za BRCA1 nosice, a 17% za BRCA2 nosioce. Dokazano je da će u općoj populaciji inače 12% (otprilike svaka 10.-a) žena na svijetu razviti rak dojke u nekom periodu svog života, a 1,3% (otprilike svaka stota i nešto više) rak jajnika.

Mutacije BRCA 1 ili BRCA2 se nasljeđuju od majke ili oca na način da će svako dijete nosioca imati 50% šanse naslijediti istu mutaciju. Također  povećavaju rizik za još neke maligne bolesti osim dojke i jajnika, kao što su, kod žena rak jajovoda (mada zapravo rak jajnika često kreće iz jajovoda) i trbušne maramice ili lat. peritoneuma, a kod muškaraca, kod kojih nikako ne smijemo zanemariti činjenicu da isto mogu dobiti rak dojke, povećavaju rizik za rak prostate. Rizik za rak gušterače (pankreasa) povećan je i kod muškaraca i kod žena ukoliko su nosioci navedenih mutacija. Određene mutacije ovih gena ukoliko se naslijede od oba roditelja mogu uzrokovati Fanconijevu anemiju, sindrom koji je povezan sa nastankom solidnih tumora kod djece i razvojem akutne mijeloične leukemije.

U SAD-u se posebno preporuča genetsko testiranje ovih gena u slijedećim slučajevima: osobama kod kojih se rak dojke razvio osobno ili u obitelji prije 50.-e godine života, imaju rak u obe dojke, prisutan rak dojke i jajnika kod iste osobe ili oba raka kod člana obitelji, multipli rakovi dojke kod više članova obitelji, dva ili više drugih vrsta rakova (osim dojke i jajnika) vezanih za ove mutacije, rak dojke kod muškaraca te kod Aškenazi Židova jer je kod njih dokazano veća pojavnost ovih mutacija i posljedičnih bolesti.  Relativno često  se testiranje napravi tek nakon postavljanja dijagnoze ili čak i nakon liječenja raka što može imati loše posljedice za samo liječenje i prognozu takvih bolesnika. Naglašavamo da neće naravno sve osobe koje imaju genske mutacije bilo koje vrste razviti maligne ili neke druge bolesti jer se nažalost točan uzrok konkretno raka još uvijek ne zna, ali u današnje vrijeme kad smo u mogućnosti saznati puno toga, mišljenja smo da je puno bolje znati i sukladno tome poduzeti preventivne mjere ili mjere za smanjenje rizika u smislu ranijih, češćih i detaljnijih pregleda, praćenja novih znanstvenih istraživanja, ev. sudjelovanja u istima i sl. Uvijek je bolje (bar pokušati) spriječiti nego liječiti i suočiti se sa situacijom ranije kako bi imali vremena prilagoditi se i pripremiti  se za nešto što znamo na vrijeme. Znanost i medicina napreduju velikom brzinom i iskoristimo te mogućnosti . Vjerujemo da će i genska terapija biti dostupna svima puno prije nego što mislimo.

I na kraju, sama činjenica da će tako veliki postotak od oko 70% žena dobiti rak dojke do svoje 80.-e godine, a životni vijek se produžava i to je danas prosječna životna dob, dovoljna je da nas potakne na konkretno ovo genetsko testiranje. 

Izvor informacija:

1.     BRCA mutations: Cancer risk and genetic testing. NIH. January 30, 2018. Accessed August 28, 2020.

2.     Hadar T, et al. Presymptomatic awareness of germline pathogenic BRCA variants and associated outcomes in women with breast cancer. JAMA Oncol. Published online July 09, 2020. doi:10.1001/jamaoncol.2020.2059

Pošaljite poruku: