Fibrilacija atrija je jedna od najčešćih aritmija u odrasloj životnoj dobi.

Procjenjuje se da oko 2 - 4 posto svjetske populacije boluje od fibrilacije atrija, a obzirom na čimbenike rizika te starenje stanovništva za očekivati je daljnji porast broja ljudi koji boluju od nje.

Što je fibrilacija atrija?

Fibrilacija trija se jednostavno može objasniti kao nepravilni rad srca. Pacijenti ovaj nepravilni rad srca opisuju kao da srce potpuno nepravilno i kaotično radi, imaju osjećaj da „ srce treperi“. No, s druge strane valja napomenuti da postoji znatan dio bolesnika (izraženije u starijoj životnoj dobi) koji nemaju nikakvih simptoma, već im se fibrilacija atrija dijagnosticira prilikom mjerenja krvnog tlaka ili rutinskim snimanjem EKG-a.

Što se događa u fibrilaciji atrija?

Tijekom fibrilacije atrija, srčana pretklijetka (atrij) nepravilno se kontrahira. Ukoliko se pritom radi i o ubrzanim kontrakcijama, isto se prenosi na srčanu klijetku (ventrikul), a samim time dolazi do povećanja srčanog pulsa i nelagode koju bolesnici osjećaju.

Koji su uzroci fibrilacije atrija?

Više je čimbenika koji mogu dovesti do nastanka fibrilacije atrija. To su povišeni krvni tlak, bolesti srčanih zalistaka, bolest koronarnih krvnih žila, različite kardiomiopatije, šećerna bolest, kronična opstruktivna bolest pluća, konzumacija alkohola, sleep apnea sindrom.

Fibrilacija atrija nosi svoje opasnosti iz nekoliko razloga. Prvi i svakako najvažniji je da, uslijed nepravilnih kontrakcija atrija, u njima se može stvoriti krvni ugrušak koji se potom strujom krvi može otkinuti te time uzrokovati moždani udar.

 Stoga ne iznenađuje podatak da je oko 20% svih moždanih udara uzrokovan ovim načinom.

Drugi važan razlog je da nepravilni, a ako je uz to prisutan i ubrzani rad srca, može dugoročno oštetiti srčani mišić te dovesti do popuštanja srca.

Važno je za napomenuti da je kod bolesnika s fibrilacijom atrija koji imaju simptome narušena kvaliteta života.

Oni osjećaju već ranije spomenuto preskakanje srca, zatim mogu osjetiti ograničenje u svakodnevnom naporu, umor, bolove u prsima, zaduhu i vrtoglavicu.

Kako možemo dijagnosticirati fibrilaciju atrija?

Fibrilaciju atrija, kada je ona prisutna, veoma je lako prepoznati i dijagnosticirati EKG-om.

Ako pacijent navodi simptome koji bi upućivali na to da se radi o fibrilaciji atrija svakako je potrebno tragati kako bi se ona mogla i dokazati. Dobar dijagnostički alat koji imamo na raspolaganju je Holter EKG-a, koji predstavlja kontinuirano 24 satno snimanje EKG-a koji se potom analizira. Na ovaj način se mogu zabilježiti epizode fibrilacije atrija, a samim time i zaštiti pacijent od potencijalnih komplikacija o kojima je ranije bilo riječi.

Svakako je potrebno pacijentima u okviru pregleda učiniti i ultrazvuk srca koji je izvrstan alat i pogled u morfologiju srca i njegovu funkciju.

Može li se fibrilacija atrija prevenirati?

U eventualnoj prevenciji fibrilacije atrija vrijede slična pravila kao i za prevenciju ostalih kardiovaskularnih bolesti. Dakle, potrebno je provoditi redovitu umjerenu fizičku aktivnost, zdravo se hraniti (unositi dosta voća i povrća, hranu bogatu nezasićenim masnim kiselinama, reducirati količinu soli u prehrani  do maksimalno 5 g dnevno), konzumirati manju količinu alkoholnih pića.

Samom prevencijom i prilagodbom načina života moguće je u velikoj mjeri umanjiti rizik za nastanak fibrilacije atrija.

No ako se ona javi ili imate osjećaj nepravilnog rada srca, ne odgađajte kardiološki pregled radi važnosti pravovremenog uvođenja antikoagulantne terapije u svrhu prevencije moždanog udara i terapije koja će pomoći poboljšanju kvalitete života!

Javite se s povjerenjem i dogovorite termin već sada!

Pošaljite poruku: