Nuspojave lijekova uključuju široko područje neželjenih i štetnih učinaka lijekova.

Učestalost i težina nuspojava ovise o osobinama bolesnika (npr. dob, spol, etnička pripadnost, prethodne i prateće bolesti, genetski i zemljopisni čimbenici), kao i o čimbenicima lijeka (npr. terapijski razred, put primjene, doziranje, trajanje liječenja, biološka valjanost). Nuspojave se mogu razviti iznenada ili nakon određenog vremena korištenja lijeka.

Prijave sumnji na nuspojave lijekova

Tijekom 2021. godine AGENCIJA za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je zaprimila ukupno 9966 prijava sumnji na nuspojave lijekova u Hrvatskoj. Iako su sumnje na nuspojave najviše prijavljivali liječnici (43%), gotovo jednak broj prijava zaprimljen je od pacijenata i korisnika lijekova, koji se sve više uključuju u aktivno praćenje sigurnosti primjene lijekova. Neki pojedinci nose genske varijante koje utječu na metabolizam određenih lijekova do razine neželjenih reakcija reakcije pa sve do po život opasnih nuspojava. Poznato je da prilikom uzimanja određenog lijeka, odgovor Vašeg organizma na lijek, ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući i spol, težinu, dob, prehranu (npr. svježi citrusi) , uzimanje drugih lijekova te utjecaj faktora iz okoliša, npr. pušenje, zagađeni zrak i sl. Upravo ovisno o Vašim genima, Vaš organizam može razgraditi lijek presporo ili prebrzo.

Farmakogenomika proučava vezu između genske predispozicije pojedinca i njegove sposobnosti da metabolizira (presporo ili prebrzo) određeni lijek, trebaju li pojedincu više ili niže doze lijeka za postizanje optimalnoga terapijskog odgovora, kao i odgovor zašto neki pojedinci reagiraju na lijekove, a druge ne, kao i na one koji će razviti štetne, pa čak i toksične nuspojave.

Kako smanjiti nuspojave lijekova?

Sve više pacijenata se odlučuje na farmakogentičko testiranje u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina. RightMed® test je sveobuhvatni farmakogenetički test koji putem analize vaše DNA utvrđuje kako vaš organizam metabolizira određene lijekove. Rezultati testa temeljem analize 25 gena, čiji su proteinski produkti razni enzimi, transporteri i receptori, jasno ukazuju koji su za vas najdjelotvorniji lijekovi, a koji to nisu.

Zapravo, rezultati navedenog testiranja mogu utjecati na individualizirano propisivanje lijekova kao ključan čimbenik u smanjivanju nuspojava na lijekove.

Otkriće genskih varijanti i njihova povezanost s različitim odgovorom na lijekove daje temelj za preporuku lijeka i njegove doze pojedinom pacijentu. Prepisivanje i optimizacija terapije temeljeni na farmakogenomici ne samo da poboljšavaju ishod liječenja, već i smanjuju rizik od toksičnosti i drugih štetnih učinaka. Podaci vezani uz ishod liječenja određenim lijekom i određenom genskom varijantom mogu se koristiti za izdavanje upozorenja/oznake za uporabu tog lijeka. Mnogo je ograničenja u načinu provedbe cilja personalizirane medicine. Budući napredak u području genomike, pristupa dijagnozi, analizi podataka, kliničkog odlučivanja i  modela za personalizaciju terapije može ubrzati individualizaciju terapije.

Edukacija, kontinuirano informiranje i praćenje rezultata je iznimno važno u smanjenju štetnih utjecaja lijekova, stoga nam se javite s povjerenjem i napravite testiranje u našoj Bolnici.

Saznajte koji lijek će imati najpovoljniji učinak s najmanje štetnih nuspojava na Vaš organizam!

Pošaljite poruku: