Periferna arterijska bolest je suženje perifernih arterija, a otkriva se s pomoću AB indeksa (Anckle brachial indeks).

S obzirom na veliki broj bolesnika koji imaju simptome i znakove periferne arterijske bolesti, a koji nažalost kasno potraže liječničku pomoć, potrebno je apelirati i educirati pacijente na problem periferne arterijske bolesti.

Što je periferna arterijska bolest i kako se dijagnosticira?

Periferna arterijska bolest je suženje perifernih arterija. Najzastupljeniji oblik je bolest perifernih arterija nogu. 

Iznimno korisna pretraga u „traženju„  bolesnika s perifernom arterijskom bolesti  je uređaj za mjerenje AB indeksa. Ova pretraga mjeri arterijske tlakove na rukama (nadlaktice, kao kod standardnog mjerenja krvnog tlaka) i nogama (gležnjevi). Na temelju razlike tlakova može se postaviti sumnja na značajno suženje.

Nizak ABI može značiti da noge ili stopala ne dobivaju onoliko krvi koliko im je potrebno.

Kome se preporučuje učiniti AB indekse?

AB indekse preporučuje se učiniti svakako bolesnicima koji su u većem riziku za perifernu arterijsku bolest - bolesnici sa šećernom bolesti (posebice višegodišnjom), bolesnici s povišenim vrijednostima masnoća u krvi te pušači. Također, tu su bolesnici koji imaju aterosklerotske promjene drugih krvnih žila (na koronarnim krvnim žilama, karotidnim arterijama i sl.).

Naravno, tu spadaju i pacijenti koji imaju simptome i znakove periferne arterijske bolesti - bolove u listovima ili natkoljenicama, posebice prilikom hodanja (prestankom aktivnosti bolovi popuste), dok se u uznapredovaloj fazi javljaju bolovi i u mirovanju. Važno je za napomenuti kako često i sami pacijenti primijete slabiji rast dlaka na nogama, slabiji rast noktiju, mišići postaju slabiji i evidentno manji.

Ono što se svakako želi izbjeći je pojava rana, ulceracija i gangrene (odumiranje tkiva) koja zahtjeva amputaciju, tj. odstranjenje odumrlog dijela ekstremiteta.

Često se bolesti perifernih arterija preklapaju s različitim neurološkim i fizijatrijskim problemima (bolovi u kukovima, koljenima, dijabetička polineuropatija) i obratno (bolesnici provedu nekoliko mjeseci na fizikalnoj terapiji i sl.).

Pretraga s pomoću AB indeksa traje oko 15-ak minuta i potpuno je bezbolna. S pomoću ove pretrage se može pratiti i napredovanje  bolesti ili uspjeh prethodnog liječenja. Liječnik će interpretirati nalaz pacijenta te ovisno o njemu preporučiti daljnje postupke.

Ako imate rizične faktore za razvoj periferne arterijske bolesti ili imate tegobe koje bi mogle odgovarati perifernoj arterijskoj bolesti, naručite se na AB indekse jer ovom jednostavnom i bezbolnom pretragom možete učiniti puno za Vaše zdravlje!

Pošaljite poruku: