Pretilost je bolest današnjice, a za njezino liječenje ključan je personalizirani pristup svakom pacijentu.

Pretilost je bolest današnjice, a u ovom 21. stoljeću puno je više toga dostupno za efikasno liječenje pretilosti nego što je to bilo davno prije, kada se pretilost uopće nije smatrala bolešću. Čak štoviše, nekako je bilo društveno prihvatljivo vidjeti ili biti debeljuškasto dijete jer se tada smatralo da je dijete s rumenim obraščićima zdravo dijete. Danas sa sigurnošću možemo reći da je pretilost javno zdravstveni problem, za koji medicinski stručnjaci sada priznaju da može nastati pod utjecajem više čimbenika. Čimbenici koji osobe dovode do pretilosti jesu fizičke, psihološke i genetske prirode.

Pojam bolesti definiran je 2008. godine, kada je komisija stručnjaka iz The Obesity Society pokušala definirati ovu "bolest". Zaključak je bio da je pojam ipak prekomplicirano definirati jer, za razliku od znanstvenih mjerenja koja iza sebe imaju jednadžbu i brojeve, "bolest" ne može imati tako jednostavnu definiciju. U rječnicima možemo naići na definiciju bolesti kao „stanje tijela žive životinje ili biljke ili jednog od njegovih dijelova koje oštećuje normalno funkcioniranje i obično se očituje različitim znakovima i simptomima.”

Godine istraživanja dovele su liječnike do zaključka da je pretilost zdravstveno stanje koje je više od koncepta "unesi kalorije, potroši ih" i kao takvo ga je potrebno sagledavati sa svih razina, a posebno danas uz sve alate i znanja koje nam dostignuća u medicini daju na raspolaganje.

Ako zavirimo u statističke podatke od davne 1975. do 2016., prevalencija prekomjerne tjelesne težine ili pretile djece i adolescenata u dobi od 5 do 19 godina na globalnoj razini porasla je više od četiri puta, s 4% na 18% (podatci WHO-a). Nekad se smatrala problemom samo u zemljama s visokim dohotkom, a sada su prekomjerna tjelesna težina i pretilost u dramatičnom porastu i u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, osobito u urbanim sredinama. Velika većina djece s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretile djece živi u zemljama u razvoju, gdje je stopa porasta više od 30% veća nego u razvijenim zemljama.

Liječenju pretilosti treba pristupiti kroz razne sfere našeg života, uključujući personaliziran pristup svakom pacijentu, jer nitko od nas nije isti pa čak niti ako gledamo samo kroz životne i prehrambene navike, a kamoli kada uključimo i jednako važne uzročnike poput zdravstvenih poteškoća i genetike.

Prvi korak u liječenju pretilosti je upravljanje očekivanjima pacijenata. Prvenstveno zato što prijelaz na zdraviji način života zahtijeva vrijeme, trud i predanost, upornost, ali i blisku suradnju sa stručnjacima kako bi se postigao dugoročni rezultat, a ponajviše zaštita zdravlja i gubitak kilograma kao jedan dugoročni proces, ali stoga i trajan. Jasno treba dati do znanja pacijentu da se rezultati neće vidjeti odmah, kako se kilogrami nisu sakupili u tjedan-dva, tako da se neće niti riješiti u tako kratko vrijeme. Također, potrebno je napomenuti pacijentima da će prolaziti kroz razdoblja u kojima ne gube na težini, iako sve rade kako treba….

Trajni gubitak težine znači biti zdrav, a ne broj na vagi. Izbjegavajte vršiti pritisak sami na sebe da postavite, a zatim pokušate ostvariti nerazumna očekivanja. Uz pomoć stručnih osoba najprije morate postaviti realne ciljeve, kao i naučiti dati sebi vremena da ih postignete. Rješenje problema nije u kratkom vremenu izgubiti jako puno kilograma i potom se vratiti starim životnim navikama i tako zasigurno priskrbiti još koju zdravstvenu poteškoću te vratiti sve izgubljene kilograma, pa čak i u većoj mjeri, a to ste zasigurno već i doživjeli. Na putu postizanja adekvatne tjelesne težine sigurno ćete prolaziti kroz razne poteškoće, bit će uspona i padova, ali to je sasvim u redu.

Ključ uspjeha je držati se zacrtanog plana i nastaviti put mršavljenja. Promjene načina života neće se dogoditi preko noći. One iziskuju vrijeme. Uz stručnu pomoć niza naših stručnjaka, taj ćete cilj zasigurno dosegnuti jer je promjena koja će vam se događati korjenita te se događa na svim razinama - kako na fizičkoj, tako i na emocionalnoj i duševnoj razini.

Ono što zasigurno pomože jesu genetski testovi koje danas možemo vrlo jednostavno obaviti i iz dobivenih rezultata vidjeti što najbolje odgovara vašem organizmu, odnosno dobit ćemo puno više informacija o tome kako vaš organizam funkcionira, što mu više odgovara, na koji način probavlja namirnice i koje zdravstvene poteškoće otežavaju ili će otežavati put ka zacrtanom cilju. Kada unaprijed znamo što će nam stvarati ''probleme'', možemo cjelokupan proces mršavljenja još bolje optimizirati kako bi pacijent zaista s puno manje muke došao do željenog cilja, ali i sačuvao zdravlje te si osigurao dugovječniji i zdraviji život.

Moć je u vašim rukama. Jedino što je upitno jest jeste li zaista spremni preuzeti odgovornost te si osigurati zdraviji i kvalitetniji život bez puno odricanja.

Spremni ste preuzeti odgovornost o vlastitom zdravlju i prepustiti se u stručne ruke? Javite nam se s povjerenjem

i dogovorite termin u našem Centru za pretilost. U Sv. Katarini svakom pacijentu osiguravamo profesionalan i individualan pristup u postizanju zdravog stila života i borbi protiv debljine!

Pošaljite poruku: