Degenerativne promjene, odnosno propadanje hrskavice koljena uzrok su gubitka funkcije i bolova.

Degenerativne promjene, odnosno propadanje hrskavice koljena uzrok su gubitka funkcije i bolova. Navedene tegobe zahvaćaju široke skupine bolesnika. Mogu biti genetski uvjetovani, posljedica traume, infekcije, sistemskih bolesti. Konačno rješenje je ugradnja endoproteze koljena (potpune ili djelomične) Parcijalne ili djelomične endoproteze mogu biti ugrađene u sva tri odjeljka koljena: medijalni( unutarnji), središnji (patelofemoralni ) i lateralni ili vanjski dio koljena. Dugo vremena potpune endoproteze koljenskog zgloba su prevladavale u skoro 100% slučajeva. Uzrok tome je i činjenica da su indikacije za ugradnju parcijalnih ( djelomičnih) endoproteza bile jako uske tj. trebalo je zadovoljiti puno kriterija da bi se moglo ugraditi parcijalnu endoprotezu koljena. Nakon pocetka upotrebe djelomične endoproteze Oxford (Oxford Partial Knee) nastaju "revolucionarne" promjene u pristupu i liječenju bolesnika sa osteoartritisom koljena.

Udio bolesnika kojima se može ugraditi parcijalna endoproteza penje se i preko 50%:

1) Povećana tjelesna težina nije više kontraindikacija.

2) Endoproteza je pogodna i za bolesnike povećanog operativnog rizika jer je postotak infekcija manji za 50% !

3) Gubitak krvi je također upola manji i kraći je boravak u bolnici.

4) Dozvoljeno je puno opterećenje, u većini slučajeva, odmah nakon zahvata i bolesnici imaju značajno veći opseg pokreta nego kod potpune endoproteze koljena.

5) Danas bolesnici žele, i zahtjevaju, povratak aktivnom načinu života tj. sportu!

„Oxford“ parcijalna proteza dozvoljava puno veće opterećenje nego potpune endoproteze koljena tako igranje tenisa, trčanje i slične aktivnosti , u najvećem broju slučajeva, nisu više zabranjene! To je moguće zato što dizajn endoproteze i mobilni polietilenski( plastični) dio koljena puno bolje imitiraju biomehaniku koljena nego kod potpunih endoproteza ili parcijalnih endoproteza sa fiksnim polietilenskim dijelom.

Oxford Partial Knee je endoproteza koja se ugradjuje vise od 40 godina i radi se o vrsti parcijalne endoproteze koljena koja je u svijetu najčešće ugrađivana, a Specijalna Bolnica Sveta Katarina je prva ustanova u Hrvatskoj koja je uvela ugradnju te vrste endoproteze u rutinsku upotrebu u cilju pružanja bolje usluge svojim pacijentima!

Da bi se ovakva vrsta endoproteze mogla ugraditi, moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji: ligamentarni aparat mora biti očuvan, ugrađuje se kod bolesnika sa anteromedijalnim artritisom ( kad je oštećen "unutarnji" ili medijalni dio koljena), ostatak koljena mora biti dovoljno očuvan jer je cilj da ugradnja djelomične endoproteze bude konačno a ne samo privremeno rješenje, ne smije se ugraditi kod bolesnika s sistemskim bolestima koje zahvaćaju zglobove.

Budući da je svaki bolesnik, uvijek, poseban savjetujemo razgovor i pregled sa liječnicima našeg tima radi određivanja najboljeg načina liječenja. Obratite nam se s punim povjerenjem!

Pošaljite poruku: