Izbornik
Centri izvrsnosti -> Minimalno invazivna kirurgija -> Operacija perianalne fistule uz aplikaciju matičnih stanica iz masnog tkiva

Aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva za liječenje perianalne fistule

  • Moderan i inovativan oblik liječenja
  • Dodatak prvom aktu liječenja ili samostalna metoda nakon više neuspjelih ranijih popravaka perianalne fistule
  • Nema dugih perioda oporavka
  • Pacijent odlazi iz bolnice isti dan

Postupak aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva koristi najsuvremeniju tehnologiju kojom se obrađuju autologne stanice masnog tkiva u svrhu liječenja ozljeda ili oštećenja specifičnog tkiva. Ovim postupkom dobiveno mikrofragmentirano masno tkivo, ubrizgava/injektira se u dijelove tijela gdje postoji indikacija, kako bi se potaknuli regenerativni procesi, a time i izlječenje. Aplikacija matičnih stanica pospješuje regenerativne procese kao dodatak kirurškom zahvatu, a primjenjuje se i kao samostalna terapijska metoda, ovisno o individualnim okolnostima bolesnika. Osobitu važnost primjene ove metode liječenja nalazimo kod refraktenih, perzistirajućih fistula koje nisu uspješno liječene konzervativnim mjerama ili ranijim kirurškim popravcima. Također, aplikacija matičnih stanica nudi bolje šanse cijeljenja u kombinaciji sa primarnom kirurškom obradom perianalne fistule.

O važnosti masnog tkiva najbolje govori podatak da po jednom gramu masnog tkiva nalazimo i do 500 puta više pluripotentnih matičnih stanica u usporedbi sa 1 gramom koštane srži. Matične stanice i periciti (Rougetove stanice) dobiveni iz masnog tkiva prema zadnjim spoznajama imaju veliki potencijal u reparaciji različitih vrsta tkiva, od kosti i hrskavice, do veziva, mišića i kože. Osim veće količine pluripotentnih matičnih stanica, dobivanje istih iz masnog tkiva bolesnika nudi niskorizičan način aspiracije, te odmah primjenjiv preparat mezenhimalnih matičnih stanica – primjenjiv u istom aktu s lipoaspiracijom.

Prema dostupnoj literaturi, mezenhimalne matične stanice (MSCs) imaju nekoliko važnih funkcija, među kojima su otpuštanje tzv. trofičkih faktora koji između ostalog sprječavaju staničnu smrt (apoptozu) kao i nastanak ožiljnog tkiva, stimuliraju stvaranje novih krvnih žila te imaju mitogeni učinak za tkivno specifične progenitore što u konačnici može dovesti do popravljanja oštećenog tkiva ili čak regenerativnog učinka. Slične učinke imaju i periciti (PC) koji mogu modulirati imunološki odgovor te imaju multipotentnu sposobnost diferencijacije (slično kao i MSCs), kao i mogućnost moduliranja upalnog odgovora (sprječavanje preagresivnog imunološkog odgovora) ali i bitnu ulogu u vaskulogenezi (razvoju novih krvnih žila tijekom embriogeneze) te angiogenezi (formiranje novih krvnih žila iz već postojećih). Nedavno objavljeni radovi sugeriraju da MSCs uglavnom nastaju iz perivaskularnih stanica, pericita (PC). Ljudske adipozne (masne) matične stanice (hASCs) koje se tijekom zahvata aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva, sukladno načelima “point of care” modelu uzimaju od bolesnika i nakon izdvajanja tzv. “stromalne vaskularne frakcije” ponovno ubrizgavaju u pacijenta imaju potencijal u liječenju različitih kliničkih stanja.

Personalizirana medicina u čijem je sklopu i stanična terapija te regenerativna medicina, zadnjih godina doživljava veliki zamah. O važnosti personalizirane medicine upravo govori podatak da je Europska komisija osnovala International Consortium of Personalized Medicine (ICPerMed), a Republika Hrvatska, hrvatski klaster konkurentnosti personalizirane medicine čiji je član i Specijalna bolnica Sv. Katarina.

Liječenje aplikacijom mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva kod ortopedskih bolesnika u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina primjenjuje od studenog 2015. godine. Postupak primjenjuju i drugi svjetski centri poput najbolje američke ortopedske bolnice Hospital for Special Surgery, Cleveland Clinic, Institute of Regenerative and Molecular Orthopedics, SAD, Image Medical Spa, Italija, Lipogems tvrtka ima pokrenutu znanstvenu suradnju s nizom centara uključujući i Case Western Reserve University, SAD-e (prof. dr A. Caplan), Orthopedics and Trauma Division, Azienda-Ospedaliera Universita di Modena, Universita di Modena a Reggio Emilia, Italija (prof.dr. F. Catalani), Centre for regenerative medicine, Edimburgh, University of California, SAD (prof.dr. B. Peault), Division of Cellular Transplantation, Department of Surgery and Diabetes Research Institute, University of Miami, SAD (Dr. C. Ricordi), Laboratory of Molecular Biology and Stem Cell Engineering, Universita di Bologna (prof.dr. C. Ventura) i niz drugih.

Vodeći se najsuvremenijim metodama dijagnostike i liječenja, u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina provedena je klinička studija koja je uključivala terapeutski postupak primijenjen na pacijentima s osteoartritisom koljena. Rezultati naše studije sugeriraju da primjena autolognog mikrofragmentiranog masnog tkiva sa stromalnom vaskularnom frakcijom kod pacijenata s OA dovodi do povećanja glikozaminoglikana u hijalinoj hrskavici što posljedično prati smanjenje boli te poboljšanje pokretljivosti promatranih pacijenata. Također, analiza N-glikanskog profila IgG-a iz krvi i sinovijalne tekućine dokazala je kako se primjenom ove terapije ne razvijaju lokalni i sustavni upalni odgovor.

Aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva

Postupak aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva koristi najsuvremeniju tehnologiju kojom se obrađuju autologne stanice masnog tkiva u svrhu liječenja ozljeda ili oštećenja specifičnog tkiva. Ovim postupkom dobiveno mikrofragmentirano masno tkivo, ubrizgava/injektira se u dijelove tijela gdje postoji indikacija, kako bi se potaknuli regenerativni procesi, a time i izlječenje.

Terapijskim postupkom „aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva“ optimizira se upotreba masnih stanica kako bi potaknuo prirodni proces regeneracije i izlječenja. Ovaj postupak je nagrađen 2016. godine kao najbolja nova tehnologija u sportskoj medicini od strane vrhunskih medicinskih stručnjaka iz vodećih institucija u SAD-u, a u posljednje se vrijeme intenzivirala primjena istog u abdominalnoj kirurgiji, poglavito u liječenju perianalnih fistula. Također se liječenje primjenom mezenhimalnih matičnih stanica istražuje u fekalnoj inkontinenciji, te se smatra kako nudi potencijal poboljšanog cijeljenja anastomoza i u drugim područjima abdominalne kirurgije.

Opis postupka „Aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva“

Pacijentu koji se tretira ovim postupkom u bolnici Sv. Katarina prvo se uzimaju detaljni anamnestički podaci, od kojih je najvažnija procjena dosadašnjih apliciranih terapija, trenutno ordinirana terapija bolesniku i njena korelacija sa primjenom mezenhimalnih matičnih stanica, eventualna podliježuća patologija te procjena potrebe za dodatnom obradom bolesnika u svrhu odbacivanja neprepoznatog uzroka fistule. Potom slijedi detaljan klinički pregled, a u slučaju lokalno aktivnih septičnih komplikacija, nužno je najprije sanirati iste, sa drenažom eventualnih lokalnih upalnih kolekcija. Potom se može pristupiti zahvatu.

Ukoliko ste kandidat za navedeni postupak, liječnik će aspirirati mali udio vašeg masnog tkiva sa trbuha, a prikupljeno masno tkivo obraditi će se u posebnom sustavu koji sadrži sterilnu otopinu soli. Tijekom postupka mikro-fragmentacije, mast se ispire, procesuira u manje fragmente, pri kojem ostaju sve bitne stanične komponente koje potiču regenerativne procese, dok se stanične „nečistoće“ kao što su krv, ostatci stanica i ulja uklanjaju. Slijedi lokalna priprema i debridement (odstranjenje upalnog i patološki promijenjenom tkiva unutar kanala fistule i na njenim otvorima). Vaš liječnik će potom dobivenu smjesu mikrofragmentiranog masnog tkiva injektirati oko kanala fistule i njenih otvora. Sam zahvat traje relativno kratko, otprilike jedan sat te je minimalno invazivan. Postoje studije koje govore u prilog analgetskom efektu mezenhimalnih matičnih stanica (potencijalno značajno manja postoperativna bol), a protuupalni i regeneracijski učinak je potvrđen. Vrijeme oporavka nakon postupka aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva je izuzetno brzo.

Aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica iz masnog tkiva za liječenje perianalne fistule (1).jpg
Prva aplikacija vlastitog mikrofragmentiranog masnog tkiva pacijenta koje sadrži matične stanice u abdominalnoj kirurgiji

Jeste li kandidat?

Kandidat ste ako:

  • Vaš liječnik odredi aplikaciju matičnih stanica kao opciju Vašeg liječenja
  • Patite od recidivirajućih tegoba i sekrecije od strane perianalne fistule, do sada neuspješno liječene konzervativnim i/ili kirurškim pristupima
  • Želite poboljšati šanse za cijeljenje i manju postoperativnu bol već pri prvom kirurškom popravku perianalne fistule

Želite saznati jeste li kandidat za postupak? Dogovorite pregled putem obrasca za kontakt, na broj tel.: 01 2867 400 ili e-mail: info@svkatarina.hr.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba