Izbornik
Tim stručnjaka -> Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Dijetetičar/nutricionist

Eva Pavić diplomirala je 1990. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, smjer prehrambena tehnologija. Nakon završetka studija radi kao dijetetičar, a odmah potom i kao voditeljica Odjela prehrane u KB Dubrava. 2010. godine završava sveučilišnu specijalizaciju iz sigurnosti i kvalitete hrane na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Uvođenje i vrjednovanje HACCP sustava u bolničkim kuhinjama“, a 2020. godine završava Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij nutricionizam na istom fakultetu na temu „Utjecaj mediteranske i standardne hipolipemičke dijete na biokemijske pokazatelje u visokorizičnih bolesnika za razvoj srčanožilnih bolesti“.

U sklopu Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 2001. godine sudjeluje u otvaranju prvog multidisciplinarnog nutricionističkog savjetovališta za bolesnike sa šećernom bolešću, dislipidemijom, pretilošću i ostalim metaboličkim bolestima. Od 2010. godine zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb kao savjetnica ravnatelja za prehranu, a odmah potom i rukovoditeljica Službe za prehranu i dijetetiku. U suradnji s Centrom za kliničku prehranu, KBC Zagreb organizira i vodi Dijetetičko nutricionističko savjetovalište.

Nositelj je nekoliko kolegija iz područja Dijetetike na Zdravstvenom veleučilištu gdje je od 2021. godine u nastavnom zvanju viši predavač. Radom na Projektu „Matra“ Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi aktivno je sudjelovala s HACCP timom na izradi „Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje“. Sudjelovala je i u izradi Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima - jelovnici i normativi Grada Zagreba, izdanih 2007. godine. Osim toga, sudjelovala je i u izradi Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama, izdanih od strane Ministarstva zdravstva 2013. godine. Voditelj je radne skupine za izradu Standarda za prehranu bolesnika u bolnicama, Ministarstva zdravstva 2007. i 2015. godine. U području informatizacije radila je na izradi i razvoju informatičkog programa bolničke prehrane pod nazivom „Dijetetičar“, koji znatno doprinosi razvoju struke i upravljanju svim poslovnim aktivnostima kao što su planiranje, organizacija, evidentiranje, obračun i kontrola u procesu bolničke prehrane. 2018. godine bila je član radne skupine za izradu Prehrambeno-gerontoloških norma/jelovnika u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima, Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Objavila je nekoliko znanstvenih radova klasificirano u a1 skupini te više od 16 radova klasificirano u a2 te a3 skupini. Autorica je i koautorica nekoliko poglavlja u udžbenicima iz područja nefrologije i dijabetologije te obrazovnih brošura na temu dijetoterapije i pravilne prehrane. Prvi je autor u novoobjavljenim prvim hrvatskim Smjernicama za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi.

Sudjeluje u brojnim aktivnostima popularizacije znanosti koji uključuju i medijske istupe, izdanja u časopisima za popularizaciju znanosti, sudjelovanje na tematskim tribinama za studente, ali i za udruge pacijenata kao što je Hrvatski savez dijabetoloških udruga. Kao pozvani predavač sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, stručnim skupovima i tečajima trajnog usavršavanja iz područja dijetoterapije.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog društva za Aterosklerozu HLZ-a, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a, Hrvatskog društva za rijetke bolesti HLZ-a te Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG). Od 2018. do 2022. godine predsjednica je Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND), a od 2023. godine dopredsjednica istog društva.

Važnost uloge stručnjaka iz Centra za pretilost Sv. Katarine u procesu mršavljenja
Centar za liječenje pretilosti u Sv. Katarini

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba