Izbornik
Centri izvrsnosti -> Bolesti kralježnice -> Operacija laminektomije

Operacija laminektomije

Operacija laminektomije i korekcije deformiteta vratne kralježnice s fiksacijom i spondilodezom izvodi se kod kompleksnih promijena vratne kralježnice sa suženjem kralježničnog kanala i/ili međukralježničnih otvora (spinalna stenoza i stenoza foramena) na više nivoa i iskrivljenjem (deformitetom) kralježnice.
  
Posljedica ovih promijena je oštećenje funkcije kralježnične moždine i/ili vratnih kralježničnih živaca, te gubitak pravilnog držanja vratne kralježnice. U ovoj operaciji koristi se otvoreni stražnji pristup, a zahvat se provodi u tri dijela. Prvi dio operacije je pristup do koštanih dijelova kralježnice. Nakon reza kože vrata i mišićne fascije od kralježnice se odvajaju paravertebralni mišići do prikaza koštanih dijelova. Drugi dio operacije je postupak laminektomije. U ovom dijelu odstranjuju se promijenjeni ligamenti i kosti koji suzuju kralježnični kanal i/ili međukralježnične otvore. Treći dio operacije je postupak popravka iskrivljenja i učvršćenja kralježnice (korekcija deformiteta i stabilizacija). U ovom postupku u kralježke se umeću vijci, zatim se vijci povezuju uzdužnim elementom (najčešće šipkom) i potom se iskrivljenje kralježnice uklanja u najviše mogućoj mjeri. 

Stabilizacija se završava umetanjem vlastite (autogene), tuđe (alogene) ili umjetne (aloplastične) kosti kojom se postiže učvršćenje kralježnice (spondilodeza). Nakon operacije može se koristiti vanjska imobilizacija – rigidna vratna ortoza, dok ne nastane spondilodeza. Terapijski učinak ove operacije je individualan. Nakon operacije smanjuje se vratobolja i bolovi u rukama, a uz rehabilitaciju postupno se poboljšava mišićna snaga ruku i nogu. Kod svih bolesnika nakon operacije potrebno je više mjeseci rehabilitacije za potpuni oporavak. Kod manjeg dijela bolesnika dio tegoba se može vratiti nakon više mjeseci ili više godina.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba