Operacija laminektomije

Operacija laminektomije i korekcije deformiteta vratne kralježnice s fiksacijom i spondilodezom izvodi se kod kompleksnih promijena vratne kralježnice sa suženjem kralježničnog kanala i/ili međukralježničnih otvora (spinalna stenoza i stenoza foramena) na više nivoa i iskrivljenjem (deformitetom) kralježnice.
  
Posljedica ovih promijena je oštećenje funkcije kralježnične moždine i/ili vratnih kralježničnih živaca, te gubitak pravilnog držanja vratne kralježnice. U ovoj operaciji koristi se otvoreni stražnji pristup, a zahvat se provodi u tri dijela. Prvi dio operacije je pristup do koštanih dijelova kralježnice. Nakon reza kože vrata i mišićne fascije od kralježnice se odvajaju paravertebralni mišići do prikaza koštanih dijelova. Drugi dio operacije je postupak laminektomije. U ovom dijelu odstranjuju se promijenjeni ligamenti i kosti koji suzuju kralježnični kanal i/ili međukralježnične otvore. Treći dio operacije je postupak popravka iskrivljenja i učvršćenja kralježnice (korekcija deformiteta i stabilizacija). U ovom postupku u kralježke se umeću vijci, zatim se vijci povezuju uzdužnim elementom (najčešće šipkom) i potom se iskrivljenje kralježnice uklanja u najviše mogućoj mjeri. 

Stabilizacija se završava umetanjem vlastite (autogene), tuđe (alogene) ili umjetne (aloplastične) kosti kojom se postiže učvršćenje kralježnice (spondilodeza). Nakon operacije može se koristiti vanjska imobilizacija – rigidna vratna ortoza, dok ne nastane spondilodeza. Terapijski učinak ove operacije je individualan. Nakon operacije smanjuje se vratobolja i bolovi u rukama, a uz rehabilitaciju postupno se poboljšava mišićna snaga ruku i nogu. Kod svih bolesnika nakon operacije potrebno je više mjeseci rehabilitacije za potpuni oporavak. Kod manjeg dijela bolesnika dio tegoba se može vratiti nakon više mjeseci ili više godina.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
Politika privatnosti | Korištenje kolačića