Izbornik

Prijelomi palčane kosti

Centri izvrsnosti -> Ortopedija i sportska medicina -> Prijelomi palčane kosti

Prijelomi palčane kosti

Prijelomi palčane kosti ili prijelomi distalnog radijusa su jedan od najčešćih prijeloma uopće, a javljaju se u području ručnog zgloba. Najčešće se javljaju kao posljedica pada, no mogu biti uzrokovani i sportskim ozljedama ili prometnim nesrećama. Mogu se liječiti konzervativno „u gipsu“ ili operacijom, ukoliko postoji znatni pomak ulomaka ili je prijelom nestabilan.

Što je prijelom palčane kosti (distalnog radijusa)?

Palčana kost ili radijus je jedna od dvije kosti u podlaktici sa strane palca. Dio palčane kosti koji se spaja sa šakom nazivamo distalni radijus. Prijelom u tom području nazivamo prijelomom distalnog radijusa.

Ovakvi prijelomi najčešće nastaju kao posljedica pada na ispruženu ruku, no mogu nastati i u prometnoj nesreći, padu s bicikla i motocikla, padom na snijegu i ledu ili tijekom neke druge sportske aktivnosti. Najčešće se radi o izoliranoj ozljedi, što znači da nema drugih prijeloma ili većih ozljeda. S obzirom na broj i vrstu ulomaka, prijelomi se klasificiraju prema nekoliko autora te se potom donosi odluka o vrsti liječenja.

Koji su simptomi prijeloma palčane kosti?

  • Bol i oteklina oko ručnog zgloba nakon pada
  • Hematom ili krvni podljev
  • Vidljiv deformitet – šaka „stoji u čudnom položaju“

Koje su vrste liječenja prijeloma palčane kosti?

Odluka o vrsti liječenja se donosi na temelju više faktora:

  • koliki je pomak ulomaka
  • postoji li kominucija (prijelom kosti u mnogo malih komada)
  • je li zahvaćen zglob
  • postoji li oštećenje medijalnog živca
  • dob pacijenta
  • funkcionalni zahtjevi pacijenta

U svakom slučaju, inicijalno liječenje uključuje postavljanje longete i uzimanje analgetika.

Konzervativno liječenje (longeta i gips)

Ukoliko su ulomci u dobrom položaju, postavlja se longeta i potom cirkularni gips. Uobičajeno trajanje imobilizacije je do šest tjedana, potom se gips skida i započinje se s fizikalnom terapijom. Tijekom konzervativnog liječenja provode se kontrole i RTG snimanje kroz gips.

Kiruško liječenje

Operacijski se liječe prijelomi za koje se smatra da su nestabilni ili da se ne mogu liječiti imobilizacijom. Operacija započinje rezom nad podlakticom sa strane dlana. Time je omogućen pristup na prijelom te se nakon repozicije (vraćanja ulomaka na pravo mjesto) prijelom fiksira pločicom i vijcima. U nekim slučajevima potrebno je više operacijskih rezova ili incizija da se adekvatno zbrine cjelokupna ozljeda.

Nakon operacije započinje se s laganim vježbama razgibavanja u sklopu rane fizikalne terapije te se rana redovito previja. Rano razgibavanje je ključ postizanja maksimalnog oporavka nakon operacije.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba